‘Onder- en bovenwereld verweven op Wallen’

De onder- en bovenwereld zijn verweven op de Amsterdamse Wallen. In de raamprostitutie komen geregeld mensenhandel, uitbuiting en dwang voor. Eigenaren en leidinggevenden van coffeeshops en andere bedrijven hebben vaak criminele antecedenten.

Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde eindrapport van het project Emergo. Onder meer de gemeente, politie, justitie, Belastingdienst en het ministerie van Justitie werkten daarbij sinds 2007 samen om de georganiseerde misdaad op de Wallen in kaart te brengen en aan te pakken.

„Aanleiding voor de samenwerking in Emergo was de grote zorg over vermenging van onderwereld en bovenwereld in het gebied”, verklaren de betrokken partijen. „Deze zorg is nu met grootscheeps onderzoek onderbouwd.”

De betrokken instanties analyseerden twaalf strafrechtelijke onderzoeken naar gevallen van mensenhandel die zich de afgelopen jaren op de Wallen afspeelden. Daaruit blijkt dat de verdachten voornamelijk uit Nederland, Duitsland, Turkije en Hongarije komen. Ze gebruiken geweld, dreiging of subtielere methoden om vrouwen te onderdrukken.

Eigenaren van prostitutiepanden, raamexploitanten en boekhouders spelen ook een rol bij het in stand houden van gedwongen prostitutie. Hoe vaak vrouwenhandel precies voorkomt, kunnen de betrokken partijen overigens niet zeggen.

Bij 18 procent van alle bedrijven in het Wallengebied waarvoor een vergunning nodig is, heeft minstens een van de exploitanten criminele antecedenten. Bij leidinggevenden ligt dat percentage op 49 procent.

Bij coffeeshops in het gebied liggen die percentages nog hoger. Van de 560 onderzochte eigenaren en leidinggevenden hebben er 317 antecedenten. Zakelijke en privérelaties met personen uit de georganiseerde criminaliteit komen veel voor. De instanties hebben verder het vermoeden dat enkele hotels drugsgeld witwassen.

In het rapport staat een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan is dat het Emergoproject moet doorgaan. Verder zou de overheid personen die een vergunning voor een coffeeshop aanvragen, grondiger moeten screenen.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/9890906/___Verwegen_op_Wallen__.html?sn=binnenland

Speak Your Mind

*