Prostitutiewet aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 29 maart 2011 het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche aangenomen. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat de minimumleeftijd voor prostituees omhoog gaat van 18 naar 21 jaar.

Registratieplicht

Ook voorziet de wet in een registratieplicht voor prostituees. Zij zijn verplicht zich in te schrijven in een landelijk register van prostituees. Een gemeente mag een prostituee alleen inschrijven als zij 21 jaar of ouder is. Na bezwaren uit de Tweede Kamer is het verplichte registratiebewijs, dat prostituees volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel moesten hebben, komen te vervallen.

De nieuwe wet maakt een klant strafbaar als deze niet is nagegaan of een prostituee ingeschreven is in het landelijk register.

Vergunningplicht

Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning. In de wet zijn zowel verplichte als mogelijke weigeringsgronden opgenomen. Er komt een landelijk register van vergunningen voor prostitutiebedrijven. In dit landelijk register worden toegekende, geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen opgenomen.

De gemeente houdt de mogelijkheid om een maximum aantal vergunningen te verlenen. Ook maakt de wet het mogelijk dat er binnen een gemeente geen vergunning wordt verleend voor een prostitutiebedrijf. Dit kan zijn ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten.

Versterken sociale positie prostituees

Naast bovenstaande hoofdpunten zijn er een aantal moties aangenomen, waaronder het verzoek aan de regering om een plan van aanpak op te stellen ter versterking van de sociale positie van prostituees.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Bron: http://www.hetccv.nl/nieuws/2011/03/prostitutiewet-aangenomen.html

Speak Your Mind

*