‘Onder- en bovenwereld verweven op Wallen’

De onder- en bovenwereld zijn verweven op de Amsterdamse Wallen. In de raamprostitutie komen geregeld mensenhandel, uitbuiting en dwang voor. Eigenaren en leidinggevenden van coffeeshops en andere bedrijven hebben vaak criminele antecedenten.

Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde eindrapport van het project Emergo. Onder meer de gemeente, politie, justitie, Belastingdienst en het ministerie van Justitie werkten daarbij sinds 2007 samen om de georganiseerde misdaad op de Wallen in kaart te brengen en aan te pakken.

„Aanleiding voor de samenwerking in Emergo was de grote zorg over vermenging van onderwereld en bovenwereld in het gebied”, verklaren de betrokken partijen. „Deze zorg is nu met grootscheeps onderzoek onderbouwd.”

De betrokken instanties analyseerden twaalf strafrechtelijke onderzoeken naar gevallen van mensenhandel die zich de afgelopen jaren op de Wallen afspeelden. Daaruit blijkt dat de verdachten voornamelijk uit Nederland, Duitsland, Turkije en Hongarije komen. Ze gebruiken geweld, dreiging of subtielere methoden om vrouwen te onderdrukken.

Eigenaren van prostitutiepanden, raamexploitanten en boekhouders spelen ook een rol bij het in stand houden van gedwongen prostitutie. Hoe vaak vrouwenhandel precies voorkomt, kunnen de betrokken partijen overigens niet zeggen.

Bij 18 procent van alle bedrijven in het Wallengebied waarvoor een vergunning nodig is, heeft minstens een van de exploitanten criminele antecedenten. Bij leidinggevenden ligt dat percentage op 49 procent.

Bij coffeeshops in het gebied liggen die percentages nog hoger. Van de 560 onderzochte eigenaren en leidinggevenden hebben er 317 antecedenten. Zakelijke en privérelaties met personen uit de georganiseerde criminaliteit komen veel voor. De instanties hebben verder het vermoeden dat enkele hotels drugsgeld witwassen.

In het rapport staat een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan is dat het Emergoproject moet doorgaan. Verder zou de overheid personen die een vergunning voor een coffeeshop aanvragen, grondiger moeten screenen.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/9890906/___Verwegen_op_Wallen__.html?sn=binnenland

Sekswinkels moeten winkeltijden aanhouden

De rechtbank in Amsterdam heeft stadsdeel Centrum donderdag in het gelijk gesteld over het handhaven van de Winkeltijdenwet voor sekswinkels op de Wallen. Daardoor moeten zij vanaf zondag om 22.00 uur de deuren sluiten. Nu is dat nog 02.00 uur.

Veertien seksondernemers, die in totaal 23 winkels bezitten, hadden een kort geding aangespannen over deze nieuwe regelgeving. Hoewel ze niet betwisten dat zij zich uiteindelijk aan de wet moeten houden, wilden ze wel een langere en gefaseerde periode voor de invoering van het nieuwe beleid.

Hoerenbuurt
De gemeente gedoogde tientallen jaren dat de winkels in de roemruchte hoerenbuurt pas vier uur later sloten. Eind vorig jaar maakte het stadsdeel bekend dat het toch zal handhaven. Volgens de advocaat van de ondernemers kwam het besluit van de gemeente ,,als donderslag bij heldere hemel”. De raadsman voorspelde dat de omzet van de ondernemers hierdoor met tientallen procenten zal dalen en dat ze personeel zullen moeten ontslaan.
 
Brief
De rechter was echter onvermurwbaar. De gemeente heeft volgens het vonnis al begin december een brief verstuurd met het voornemen te gaan handhaven. Daarnaast is het volgens de rechtbank algemeen bekend dat winkels niet later dan tot 22.00 uur open mogen zijn, waardoor de eisers er rekening mee hadden kunnen houden dat er een dag kwam waarop het stadsdeel tot naleving van de wet zou overgaan.
 
De maatregelen van de gemeente komen voort uit de aanpak om drugsoverlast en criminaliteit op de Wallen tegen te gaan. Dit belang woog volgens de rechtbank dan ook zwaarder dan dat van de ondernemers.
 
Cabines
Een complicerende factor in het verhaal is dat veel van de seksshops cabines hebben waarin klanten seksfilms kunnen kijken. Die mogen in principe wel tot 02.00 uur ‘s nachts openblijven. Het stadsdeel wil dat daar aparte ingangen voor komen en heeft de ondernemers ook de mogelijkheid geboden hier een bouwaanvraag voor in te dienen. De ondernemers vonden dat echter een onuitvoerbaar plan, omdat de films die worden bekeken, uit de winkel komen.

Bron: ad.nl

Raamprostitutie Nederland

Amsterdam : De wallen (rosse buurt)

 

De Wallen of de walletjes is in de volksmond de naam voor een aantal straten in het oudste deel van Amsterdam. Met de Wallen wordt meestal het gebied tussen de Warmoesstraat en de Zeedijk bedoeld.

De Wallen zijn vermoedelijk de bekendste prostitutiebuurt van de Westerse wereld. Er wordt veel raamprostitutie bedreven. De buurt wordt in het Engels aangeduidt met Red Light District, vanwege de rode lampjes die traditioneel voor de kamertjes van de prostituees branden.

De rosse buurt beslaat het oostelijk deel van het Wallengebied, dus aan de Oudezijde. Dit prostitutiegebied meet circa 250 x 250 meter en wordt begrensd door de Lange/Korte Niezel in het noorden, de Zeedijk/Nieuwmarkt in het oosten, de Koestraat/St. Jansstraat in het zuiden en de Warmoesstraat in het westen. Prostitutie vindt plaats in de Barndesteeg, Bethlehemsteeg, Bloedstraat, Dollebegijnensteeg, Enge Kerksteeg, Goldbergersteeg, Gordijnensteeg, Molensteeg, Monnikenstraat, Oudekerksplein, Oudekennissteeg, Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Voorburgwal, Sint Annendwarsstraat, Sint Annenstraat, Stoofsteeg en Trompettersteeg.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wallen_(Amsterdam)

 
 
Prostitutie in Haarlem 

De prostitutie in Haarlem is beperkt van omvang in vergelijking met andere Nederlandse steden. De rosse buurt van Haarlem is gelegen rond het Begijnhof in het centrum van Haarlem, op ongeveer vijf minuten lopen van het station.

De buurt kent drie plaatsen waar raamprostitutie wordt bedreven:

Het Steegje (vrij entree)
Het Poortje (entreegeld)
De Rode Lantaarn (vrij entree)
In de buurt zijn ook nog een paar ‘losse’ ramen te vinden.

Het Steegje en De Rode Lantaarn zijn zogenoemde binnenstraten, de ramen zijn te vinden in een pand waarbij Het Steegje er uit ziet als een echte straat en De Rode Lantaarn als een plein. Het Poortje is gevestigd in het voormalige Begijnhof, het Poortje is een afgesloten hofje, om Het Poortje binnen te komen moeten klanten geld in een automaat werpen, pas daarna gaat het draaihek open.

De meeste Haarlemse prostituees zijn van Oost-Europese afkomst.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie_in_Haarlem

Meer informatie over t’poortje in Haarlem vind je op de volgende website:
http://www.haarlempoortje.nl/route.php

 

 

Alkmaar: de Achterdam

De Achterdam ligt in het oostelijke stadsdeel, het hart van de middeleeuwse binnenstad van Alkmaar.
De achterdam in  heeft 125 bordeelramen waar prostituees aan raamprostitutie doen.Wilt u meer informatie over de Achterdam in Alkmaar kijk dan op: http://www.rossebuurt-alkmaar.nl/ 

 

 

Den haag : Geleenstraat & Doubletstraat

De Geleenstraat en aangrenzende Hunsestraat tellen zo’n 140 ramen en liggen net als de doubletstraat op loopafstand van het Hollandsspoor.De prijzen die hier gehanteerd worden zijn hoger dan in de doubeltstraat, gemiddelt 50 euro voor 20 minuten.

In het oude centrum van Den haag vind je de Doubletstraat, deze heeft zo’n 190 ramen welke bezet worden door prostituees uit de hele wereld.De Doubletstraat is door de weeks open tot 1.00 uur en in het weekend tot 1.30 uur.De prijzen liggen hier rond de 25 euro voor 20 minuten.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.doubletstraat.nl

Tot 2006 was er ook raamprostitutie te vinden in de Poeldijksestraat in de Schilderswijk, deze prostitutiepanden zijn gesloopt in januari 2006 in het kader van stadsvernieuwing.

 
 
Utrecht : Zandpad en tippelzone aan de Europalaan
De prostitutie in Utrecht vindt voornamelijk plaats langs de Vecht aan het Zandpad, beter bekend als de Rode Brug. De raamprostituees werken in woonboten. De ramen zijn te zien vanuit de auto; het gebruik van de auto is in Utrecht meer populair dan wandelen, dit in tegenstelling tot andere prostitutiegebieden in Nederland.

In 2004 is het Zandpad gereconstrueerd zodat fietsers een eigen rijstrook hebben aan de zijkant van de weg. De route langs de Vecht wordt namelijk ook veel gebruikt door recreanten die zich per fiets naar het plassen- en poldergebied ten noorden van Utrecht begeven. De verkeerssituatie was vanwege de automobilisten die niet op de weg letten op zijn minst onprettig voor recreanten. De afdeling Utrecht van de Fietsersbond heeft zich destijds voor deze aanpassing ingezet.

In het centrum van Utrecht (in de Breedstraatbuurt) is tevens een straatje waar raamprostitutie wordt bedreven, de Hardebollenstraat. Omwonenden proberen via de lokale politiek de raamprostitutie in deze straat te laten verdwijnen, men klaagt onder meer over condoomoverlast. De gemeenteraad heeft inmiddels een werkgroep in het leven geroepen om de zaak nauwkeuriger te bekijken.

Een bekende tippelzone in Utrecht is de Europalaan.

 

 

Nijmegen : Nieuwe Markt

In Nijmegen vind er raam en tippelprostitutie plaats aan de Nieuwe Markt die ten noorden van het Kronenburgerpark ligt.Raamprostitutiebedrijven mogen uitsluitend gevestigd zijn in de percelen Nieuwe Markt 24 tot en met 40.Een gedeelte van de Nieuwe Marktstraat is aangewezen als tippelzone.Deze locatie mag slechts gebruikt worden voor straatprostitutie van 20.00 tot 2.00

 

 

Eindhoven: Baekelandplein

Raamprostitutie in Eindhoven vindt plaats op het Baekelandplein. Een plein waar dames van plezier uit heel de wereld hun diensten aanbieden. Een aantal jaren geleden bevond de prostitutie zich in de straten rondom het Baekelandplein, zoals de Edisonstraat, Wenckenbachstraat en Galvanistraat. Dit veroorzaakte veel overlast en daarom heeft de gemeente besloten de prostitutie te verplaatsen naar het Baekelandplein.Dit plein is niet met de auto te bereiken, maar in de omgeving zijn parkeerplaatsen genoeg, open vanaf 8.00 in de morgen tot 2.00 in de avond/nacht.

Meer info vindt u op: http://www.baekelandplein.nl/

 

 

Deventer : Bokkingshang

In Deventer zijn ongeveer 30 ramen te vinden aan de Bokkingshang, deze bekende rosse buurt ligt naast de oprit naar de Wilhelminabrug.Sinds de jaren ’70 is de Bokkingshang een raamprostitutiestraat.In vergelijking met andere prostitutiebuurten is deze locatie bijzonder omdat hij  naast een hoofdinvalsweg richting het centrum van de stad ligt.

 

 

Prostitutie Doetinchem : Roerstraat

In Doetinchem is aan een industriegebied langs de A18 de Roerstraat te vinden.Hier heb je een overdekte hal de escape waar raamprostitutie plaatsvind.

 

 

Raamprostitutie Leeuwarden:

Prostitutie vindt in Leeuwarden voornamelijk plaats in de Leeuwarder hoerenbuurt op de Weaze.De raamprostitutie vindt hier plaats in de zijstegen aan de Weaze, een straat in de binnestad die vrijwel centraal in het stadscentrum ligt aan de gelijknamige gracht.

Er werken voornamelijk vrouwen uit het voormalige Oostblok en Zuid Amerika, en slechts weinig Nederlandse vrouwen.De vrouwen zitten achter de ramen in verschillende gebouwen in steegjes.Toegang tot de meeste gebouwen is gratis.In vergelijking met de rest van Nederland is het tarief wat lager.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie_in_Leeuwarden

 

 

Prostitutie Groningen:

Raamprostitutie vindt in Groningen voornamelijk plaats in twee ‘hoerenbuurten’ in de stad, beide binnen de diepenring gelegen. Klanten komen voor hun seksuele uitjes naar Groningen, uit de Ommelanden, Friesland, Drenthe en zelfs Duitsland. Dit maakt de Groningse hoerenbuurt tot een centrum van lokaal sekstoerisme.

Nieuwstad
De Nieuwstad, even ten noorden van het Zuiderdiep, achter de synagoge, is de grootste en oudste hoerenbuurt van Groningen. Al sinds de middeleeuwen vindt hier prostitutie plaats. De prijzen liggen rond het landelijk gemiddelde.

Aan het eind van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw is de straat niet alleen in trek bij hoeren maar is de Nieuwstad ook onder studenten populair om in te wonen. Ondanks het feit dat er in (hard)drugs wordt gedeald in deze straat, komt overlast weinig voor en is de straat voor veel studenten een aangename woonplaats, mede omdat deze straat in het centrum is gelegen. De straat en gebouwen worden redelijk onderhouden.

Hoekstraat/Muurstraat/Vishoek
Vermoedelijk vindt in deze straten al eeuwen onafgebroken prostitutie plaats. Deze hoerenbuurt, op minder dan een kilometer van de Nieuwstad, heeft een andere uitstraling. De huizen zijn oud en vervallen. De hoeren bieden hun diensten aan tegen lagere prijzen en de clientèle is dientengevolge van lagere sociale klasse. Conflicten tussen gemeente, bewoners en prostituees en hun uitbaters komen regelmatig voor. De laatsten zouden graag meer ruimte willen hebben voor hun activiteiten, terwijl de bewoners de hoeren liever vandaag dan morgen zien verdwijnen. De ramen worden afgewisseld door seksshops en vervallen woonhuizen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie_in_Groningen

Belastinginspecteurs naar de Wallen

Amsterdamse prostituees kunnen binnenkort bezoek verwachten van een belastinginspecteur. Die komt de boeken controleren.

Met de actie van de Belastingdienst komt een einde aan de belastingvrijstelling voor hoertjes in Amsterdam. Tot nu toe liet de Belastingdienst de vrouwen altijd met rust, omdat ze slachtoffer zouden zijn van mensenhandel en al uitgebuit werden door pooiers.

Maar sinds 1 januari zijn de Amsterdamse prostituees gewoon verplicht om inkomstenbelasting te betalen. Met de bezoeken van de inspecteurs hoopt de Belastingdienst meer inzicht te krijgen in het geld dat omgaat in de prostitutiebranche. ”We willen kijken wie in de raamprostitutie zitten, wat voor werk ze precies doen en hoeveel ze verdienen,” zegt een woordvoerster tegen Het Parool.

Over de belastingplicht blijft nog veel onduidelijk. Misschien kunnen de sekswerksters straks hun exorbitante kamerhuur van de belasting aftrekken of moeten ze hun klanten een bonnetje verstrekken met de btw en aftrekbare zakelijke kosten.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/8665873/__Inspecteurs_naar_Wallen__.html